Kvalitetssystem

För företag som tillverkar och säljer medicintekniska produkter gäller oftast att ett kvalitetssystem måste finnas framtaget och implementerat. I Europa gäller oavsett kvalitetsledningssystem att det medicintekniska direktivet måste uppfyllas.

Bygga nytt kvalitetssystem

Planering kring ett kvalitetssystem och uppfyllande av regulatoriska dokumentationskrav kan vara både omfattande och tidskrävande. Många har svårt att sätta på pränt hur man arbetar eller vill arbeta. Dessutom kan det vara svårt att se hur man ska uppfylla alla krav och samtidigt vara effektiv. Denna typ av kompetens kan tillhandahållas av DOCMAN som har vana från ett flertal projekt inom området.

Upprätthålla kvalitetssystem

DOCMAN erbjuder kontinuerlig support om så önskas, där vissa tjänster kan definieras inom ett område och DOCMAN tar ansvar för att det utförs inom det området. Ett sådant exempel är tillgång till regulatorisk support, interna revisioner eller kvalitetschef.