Projektledning

Problemen man kan stöta på inom medicinsk teknik kan vara nog så besvärliga och ibland är det bra att ha någon att vända sig till. DOCMAN utför projektledningstuppdrag - stora som små.

Olika uppdrag

Det kan vara allt ifrån hjälp med att stötta utländska distributörer med utbildningsmaterial till medverkan i internationella utbildningsprojekt inom medicinsk teknik.

Projektledning under DOCMAN

När du anlitar DOCMAN som projektledare får du:

  • Framtagande av projektplan som godkänns av kund
  • Feedback, korrigering och uppföljning
  • Tydlig kommunikation
  • Projekt som genomförs och slutförts enligt plan
  • Möjlighet att bygga en virtuell projektorganisation, när medarbetare är utspridda
  • Rapportering och dokumenterade resultat
  • Öppenhet, prestigelöshet och engagemang