Översättning

DOCMAN översätter bruksanvisningar, teknisk dokumentation och programvara från engelska till svenska. Övriga språk kan erbjudas via samverkan med andra översättare.

Det krävs kunskap om medicinsk teknik

Vid översättning av medicintekniska texter behövs speciell branschkunskap. Man måste känna till hur både medicintekniska utrustningar fungerar och hur dessa nyttjas av användarna. I Sverige gäller att bl.a Direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter ska följas (ofta kallat MDD). Det innebär att det ska finnas en bruksanvisning på svenska för att produkten ska få säljas i Sverige. Genom att anlita en specialiserad översättare med medicinteknisk bakgrund får du texter som återspeglar det språkbruk som används inom branschen, hjälp med att uppfylla MDD och de krav som ställs på medicintekniska produkter.

Smarta översättningsverktyg

Med hjälp av översättningsverktyg går det att strukturera språkbruket och effektivera arbetet. Ett översättningsverktyg är en programvara som bygger upp en unik databank för varje kund med de meningar som översätts efterhand. Ju mer du översätter av liknande karaktär, ju mindre behöver översättas framöver. Det är inte samma sak som automatisk översättning som man kan använda på Internet. När du anlitar en översättare som har dessa verktyg, rutiner och vana av översättningar besparar ni er både tid, pengar och ansträngningar. Om man har många liknande produkter och/eller mycket uppdateringar är detta ett ovärderligt verktyg.

DOCMAN använder Trados, vilket är det översättningsverktyg som är dominerande på översättarmarknaden.

 

Samarbete med kunden ger bättre resultat

För den som översätter är det värdefullt att veta så mycket som möjligt om produkten. Ju mer information översättaren har tillgång till inom ämnet desto bättre resultat. Samarbete och direktkommunikation med kunden eller tillverkaren är därför nyckeln till ett bra arbete. Många produkter innehåller numera både hårdvara och mjukvara och då är det speciellt viktigt med kunskap om hela systemet. Målsättningen är att vara konsekvent och att undvika begreppsförvirring. Inom ett företag är det dessutom vanligt med produkter som är en vidareutveckling av gamla och serier av likartade produkter.