Dokumentation

Bruksanvisning

DOCMAN hjälper dig att skriva och utforma en bruksanvisning som är speciellt anpassad för din medicintekniska utrustning och dina avsedda användare. Bruksanvisningen kan upprättas på både engelska och svenska.

Vad måste finnas?

Framtagning av bruksanvisningar och teknisk dokumentation kräver kunskap om standarder, regulatoriska krav samt förståelse kring användarnas behov. Dessutom ska bruksanvisningen på ett enkelt sätt förmedla hur utrustningen fungerar samt hur den ska underhållas på bästa sätt. Ofta blir det en stor mängd information som ska med i en bruksanvisning. I bruksanvisningen måste även säkerhetsanvisningar, avsedd användning och installationsanvisningar finnas.

 

Ska man ha kortbruksanvisning?

Kortbruksanvisningar är ett bra komplement om man samtidigt har en heltäckande bruksanvisning. Många användare önskar sig information i överskådlig och komprimerad form. En kortbruksanvisning kan utgöra ett stöd och vara en hjälp att snabbt komma igång samt att fungera som en minneshjälp.

Börja redan i utvecklingsstadiet

Inom medicinsk teknik finns det krav på att bruksanvisning måste finnas och det är en god ide att planera för sin bruksanvisning redan i utvecklingsstadiet. En del av den tekniska filen innehåller bra utgångsmaterial till att börja med.

Tydlig och lätt att hitta

För att underlätta för användaren bör bruksanvisningen vara överskådlig och tydlig. Ett bra sätt är att kombinera text och bild vilket leder till att man tar till sig innehållet lättare. Många användare vill ha bruksanvisningen som ett uppslagsverk och därför är det bra att bygga upp den på ett sätt så att man lätt hittar den informationen man vill ha.

Tänk som användaren

Att man känner trygghet i hur en utrustning fungerar är A och O för att den ska kunna användas på ett säkert sätt. Genomtänkta instruktioner bidrar till ökad trygghet, mindre frustration och till att produkten uppfattas mer positivt.

Det är inte sant att alla bruksanvisningar måste vara tråkiga och svårförståeliga!